В сряда изтича крайният срок, до който хазяите, отдаващи помещения под наем на други физически лица, трябва да подадат в НАП новата декларация (образец 4001). В нея се попълват дължимите налози за второто тримесечие на годината.

Това важи за всички лица, които сами определят и внасят авансовия данък, например нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица, припомнят от НАП.

Тази декларация е нова и се подава в приходната агенция за първи път от 2013 г.

Самоосигуряващите се лица трябва да изпращат формуляра до данъчните три пъти годишно в сроковете за внасяне на данъците.

Това означава, че декларациите трябва да се изпращат в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът от наем. За четвъртото тримесечие данък не се дължи и съответно не трябва да се подава формуляр.

Такава декларация трябва да подават още фирмите, които изплащат доходи, облагани с окончателен данък. Например това важи за компаниите, които изплащат дивиденти и ликвидационни дялове. Декларация трябва да подават и фирмите, които плащат хонорари или други авторски и лицензионни възнаграждения.

В същото време хората, които получават хонорари, ще трябва да платят сами дължимия налог за последното тримесечие на годината. Те ще трябва да впишат дължимия налог в годишната си данъчна декларация и да го платят до края на април 2014 г.