Преди местните избори Институтът за пазарна икономика организира дискусия, посветена на потенциала и бъдещото развитие на общините в България.

Експерти ще обсъждат новите предизвикателства пред икономическите центрове, както и необходимостта от финансова децентрализация на местните власти.

Сред темите на форума са променящата се индустрия и новите предизвикателства пред икономическите центрове в страната, състоянието на общинските финанси и възможностите на общините да променят публичната среда и да привлекат част от подоходния данък в местната хазна.

Дискусията ще постави началото на кампанията на Института за пазарна икономика за финансова децентрализация, съобщи Петър Ганев пред БНР:

"Ако искаме да дадем стимул на местните власти да работят по-ефективно, трябва да обвържем бюджета, с който разполагат кметът, Общинският съвет, с местната икономика и най-добрият начин това обвързване да стане е когато част от подоходното облагане остава в общините. Една пета от подоходното облагане да остава в общините или това са около 800 милиона лева".

Икономистите от института смятат, че е дошло времето за реализацията на тази идея.