Получих от КАТ “честитка” за превишена скорост. Тъй като съм съвестен гражданин, искам да си платя глобата, но не ми се чака по опашките. Разбирам от приятел, че МВР вече предлагат електронни услуги за плащане на глоби, които мога да използвам. Как става това?

Къде мога да проверя глобата си?  

Преди всичко трябва да направя справка за наложени глоби тук (да не окаже, че имам повече от една глоба). Трябва да посоча своето ЕГН и номер на шофьорска книжка.   

Как мога да платя глобата си?  

Ако имам наложени глоби, то срещу всяка една от тях ще има опция “Плати”, която ще ме препрати към сайт на електронна платежна система. 2 възможности имам да платя глобата си:

- чрез профила ми, ако имам регистрация в сайт на електронна платежна система;
- чрез форма, в която ще попълня данните за типа наложена глоба (фиш или наказателно постановление) и за своята дебитна или кредитна карта.

NB! При плащането чрез сайта на електронната платежна система имам и такса за превода. Тарифа за таксите мога да видя тук.

БГНЕС

Важни неща, които трябва да знам!  

1. С един платежен документ мога да платя само едно задължениеТук мога да видя попълнени образци на платежни документи за плащане по фишове и наказателни постановления.

Това изискване е важно, защото ако имам глоби за нарушение по Закона за движения по пътищата и за нарушение по Кодекса на застраховането (например превишил съм скоростта и нямам платена застраховка “Гражданска отговорност”), то имам задължение да платя 2 глоби и то по различни банкови сметки.

2. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с  посочена отстъпка ако е електронен фиш).

3. В платежното задължително трябва да попълня следните данни:

- при плащане по наказателно постановление (НП)  – номер на постановлението и дата на съставянето му, точен размер на глобата, трите ми имена, ЕГН, банкова сметка, която е посочена в НП*;
- при плащане по фиш/електронен фиш – серия и номер на фиш, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена/наименование на фирма), ЕГН/ЕИК, банкова сметка, която е посочена във фиша*.

Какви са банковите сметки?  

Банковите сметки, по които трябва да наредя плащането, са:

- за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на “Пътна полиция” – МВР за нарушения по Закона за движенията по пътищата (превишена скорост, промили алкохол в кръвта):

На името на: Главна дирекция “Национална полиция”

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF 
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.


- за глоби по електронни фишове серия "К":

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР). 
Сметката е открита в БНБ.


- за глоби по електронни фишове серия "Г" и наказателни постановления, наложени от органите на “Пътна полиция” – МВР за нарушения на Кодекса на застраховането:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

БГНЕС

P.S. Все пак ако нямам възможност да платя глобата си онлайн, но не ми се чака по опашки в КАТ, мога да го направя и по някой от следните начини:

- като отида в най-близката банка;
- чрез пощенски запис;
- чрез кеш-терминал;
- чрез онлайн банкиране;
- чрез офисите на системите за бързи плащания.

*(Поради промяна на някои банкови сметки през 2018 г. е възможно върху наказателното постановление или фиша по Закона за движението по пътищата или върху наказателното постановление и електронния фиш серия "Г" по Кодекса за застраховането да е посочена банкова сметка, която е закрита. Банковата сметка за електронните фишове по Закона за движението по пътищата серия "К" НЕ Е ПРОМЕНЯНА!).