Кметовете и кметските наместници в селата на община Тунджа започват лично да разнасят покани на собственици на имоти доброволно да погасят просрочените си задължения към общинската хазна.

Във формуляра, който кметовете попълват и връчват на хората срещу подпис, са посочени главниците и евентуалните лихви на дължимите данъци и такси.

"До нетрадиционната мярка се стигна, тъй като е особено важно за община Тунджа да събере таксата за битови отпадъци, за да може да гарантира ритмичното извършване на услугите сметосъбиране и сметоизвозване", обясни финансовият зам.-кмет Ели Василева.

Длъжници има във всички 44 села на община Тунджа, като средно дължимите суми за местни данъци и такси са между 10 и 20 лв. Очакванията на ръководството на общината са в местния бюджет да постъпят между 60 и 70 000 лева.