КНСБ предложи въвеждане на необлагаем минимум на нивото на минималната заплата за страната, данък върху финансовите транзакции и разработване на методология за въвеждане на данък "богатство".

Това са част от идеите на синдикатите към управленската програма на правителството, които бяха представени на пресконференция от главния икономист на синдиката Любен Томев. 

Предложенията им са свързани с постигане на 60% от средното равнище на ЕС по жизнен стандарт. По думите на Любен Томев трябва да се стремим към относително ниска компенсация на наемния труд - 50% от БВП, при сегашен дял от 42%, както и към съотношения минимална -средна работна заплата - 47-50%, при сегашно съотношение 44%. 

От КНСБ настояват за повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10 на сто, както и допълнителни данъчни стимули за повишаване на квалификацията. В плана влиза и ежегодното договаряне на минималната работна заплата на национално равнище по ясен механизъм и процедура, каквито са и препоръките на ЕК. 

Плосък данък и тежест върху труда 

 

България вече не е с най-нисък корпоративен данък в ЕС 

 

Близо 60% от фирмите трябва да плащат данък "Уикенд"

 

В Кодекса на труда според синдиката трябва да се запише препоръчителна норма на процентно съотношение 80 към 20 на твърда норма към подвижна част на брутната заплата на принципа "стимулативният характер на бонусите да надгражда стандарта на основната работна заплата + задължителните доплащания по Кодекса на труда". 

КНСБ предлага още адекватно повишаване на допълнителните трудови възнаграждения и последваща ежегодна актуализация, съобразена с ръста на средната работна заплата за страната.

Любен Томев отбеляза, че минималните размери на допълнителните възнаграждения за нощен труд (0,25 лв.) и за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя (0,10 лв.), не са променяни от 2007 г.

Това е довело до тяхното обезценяване с 28,3 на сто и те са неадекватни на съвременните социални стандарти и променената икономическа среда. 

Синдикатите искат разпростиране на сключените браншови колективни договори, за да се въведат единни социални и трудови стандарти в бранша и да се ограничи социалният дъмпинг. За да се преустанови неизплащането на заработени трудови възнаграждения КНСБ настоява за промени в няколко закона. Темата ще бъде обсъдена утре в НСТС. 

Сред останалите идеи за управление е ускоряване на увеличението на пенсиите за трудова заетост, като тежестта на всеки осигурителен стаж се увеличава ежегодно. 

КНСБ препоръчва и преосмисляне на формулата за определяне на размера на инвалидните пенсии, с оглед приложението на т.н. дарен стаж, в случаите, когато хората получават инвалидна пенсия и едновременно с това работят и трупат нов осигурителен стаж, в периода, в който е взет предвид при определяне на размера на пенсията.

Паралелно с това от КНСБ искат и намиране на ново, по-адекватно и справедливо решение за начина на освидетелстване на нетрудоспособността на кандидатстващите за инвалидни пенсии, предаде bTV. Синдикатите предлагат в бюджет 2018 да бъдат предвидени средства за повишаване на заплатите на педагогически специалисти с 25 на сто.