Нови декларации за авансов данък върху доходите си трябва да подават хората, които сами се осигуряват и плащат налозите си.

Става въпрос за професии като лекари, нотариуси и адвокати, които получават доходите си при работа с граждани и трябва сами да внасят налозите си. От 2013 г. тези хора трябва да подават нови декларации за авансовите вноски на данъка върху доходите си.

За хората, които работят към фирми, авансовите декларации и вноски към бюджета се подават и плащат от техния работодател. От тази година авансовите вноски на данъка върху доходите извън работната заплата се правят на тримесечие.

И тъй като всички плащания към хазната отиват в една сметка на НАП, преди всяко плащане самоосигуряващите се трябва да подадат декларация за авансовия данък върху доходите си. Така при постъпване на парите по сметката на НАП служителите на приходната агенция ще знаят точно за какво се плаща.

През 2013 г. лекарите и нотариусите трябва да подадат три декларации за авансовия данък - до 30 април (за доходите от първото тримесечие), до 31 юли (за второто тримесечие) и до 31 октомври (за третото тримесечие).

За четвъртото тримесечие авансови вноски не се правят, а данъкът се плаща направо с подаване на годишната данъчна декларация за доходите (в срок до 30 април 2014 г.). Така до 30 април 2013 г. лекарите и нотариусите ще трябва да подадат две декларации - за годишните доходи от миналата година и за авансовия данък за първото тримесечие на настоящата.

И двата формуляра може да се свалят от интернет.

Декларацията за авансовите налози (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) е образец 4001. В нея трябва да се опишат всички доходи, за които самоосигуряващият се трябва сам да внесе авансов данък.

Например ако един лекар на свободна практика има доходи от пациентите си, взима наем от апартамент и освен това работи на заплата към болница, в декларацията си трябва да опише доходите си от пациентите и от наема. За налозите върху заплатата ще се погрижи неговият работодател.