Министърът на икономиката Емил Караниколов приема идеята за диференцирана ставка на ДДС за някои стоки и услуги, но само след обстоен експертен анализ.

Такъв анализ вече тече, извън политическото говорене, обяви Караниколов пред журналисти след Международен икономически форум на Българската банка за развитие:

"Започна с хляба. По някой път административните мерки водят до решение, но те са краткосрочни. При мен трябва да се направи много сериозен анализ за всички възможни мерки, които могат да се предприемат. Да не  се случи така, че ще намалим сега хляба с 30 стотинки, а след не повече от година той ще е по-скъп. Аз бих обърнал внимание да се поговори и да се освободят от данък печалба научната и развойната дейност срещу задължение реинвестиция".

Министърът на икономиката предлага да няма данък "печалба" за научноизследователската и развойната дейност срещу инвестиции обратно в научни изследвания и разработки. Пред журналисти той подкрепи и идеята за анализ на възможностите за по-нисък ДДС за някои стоки и услуги:

София днес е домакин на международна среща на банките за развитие от Балканите, от Централна и Източна Европа. Организатор на събитието е Българската банка за развитие, която отбелязва 20-ата си годишнина с международен икономически форум под надслов "Пътища за партньорства 2019".

Събитието е свързано с новата инвестиционна програма на Европейския съюз – InvestEU.

Новата програма на ЕС се основава на европейския фонд за стратегически инвестиции на плана "Юнкер" и ще подкрепи четири области на политиката - инфраструктура, научни изследвания, иновации, цифровизация, малки и средни предприятия и социални инвестиции и умения.

Тазгодишното издание на форума разглежда и все по-важната роля на националните публични банки за икономическото развитие, както и значението на регионалните партньорства за разработването и изпълнението на интелигентни стратегии за икономическия растеж.