Ново данъчно облекчение да хората, ако направят ремонт на дома си, предлага Министерство на финансите с промени в данъчните закони.

Целта е гражданите, които през годината са направили подобрения в собствените си жилища да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на майсторите, извършили ремонта.

Реално гражданите може да спестят до 200 лв. от дължимите за година данъци, тъй като облагаемите им доходи  ще бъдат намалявани с направените разходи за труд във връзка с подобрения или ремонт в един жилищен имот в общ размер до 2000 лв.

За да ползват данъчното облекчение, физическите лица ще трябва да обявят кои са лицата, извършили ремонта и платените им суми за труд и по този начин придобитите от тях доходи/приходи ще излязат на светло.

Новото облекчение ще може да се използва само за ремонта на собствени жилища в страната, които не са част от активите на фирма или едноличен търговец.

Към годишната си данъчна декларация собственикът на имота ще трябва да представи документ за платения труд, който съдържа номер, дата на издаване, имената на майстора или фирмата, техните ЕГН или единен идентификационен код от Търговския регистър, както и стойността на извършената работа.

istock
istock


Общинските данъци тръгват рязко нагоре през 2020 г.

Ще трябва да представи и документ за плащането – касова бележка, разписка или банков документ. Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава посочения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg