НАП вече изисква само два документа, за да се ползват данъчни облекчения за ипотечни кредити, предназначени за млади семейства. Условията са към данъчната декларация да се приложи документ, издаден от банката, отпуснал кредита, в който да е описан размерът на направените лихвени плащания през годината.

Второто изискване е да се приложи и декларация, с която се заявява, че само единият съпруг ще кандидатства за облекчението, съобщават от приходната агенция. Това трябва да стане най-късно до 2 май, когато изтича срокът за подаване на данъчните декларации.

Облекчението за млади семейства позволява да се приспаднат от данъчната основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Има и още няколко условия, на които младите семейства трябва да отговарят, за да се възползват от облекчението. Например договорът за ипотечен кредит трябва да е сключен от лице, което има граждански брак.

Освен това поне един от двамата съпрузи не трябва да е навършил 35 години. Ипотекираното жилище пък трябва да е единствено за семейството. Облекчението ще може да се ползва за направени лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.