съпрузи

Имоти

Как се урежда имуществото при брак

Семейният кодекс въвежда брачния договор и дава една нова възможност за уреждане на имуществените отношения между съпрузите при сключване на брака и по време на брака. Съществуват три режима на имуществени ...

0

Семейни права

Какво е брачен договор?

С новия Семеен кодекс от 2009 г. аз като съпруг/а вече имам право да сключа брачен договор. Договорът може да бъде сключен преди или по време на брака, като името му е „брачен договор“, независимо от това ...

0

Имоти

Семейни проблеми със семейното жилище

Когато през 2008 г. се заговори за нов Семеен кодекс, обществото подходи с големи надежди, че най – накрая материята относно собствеността на съпрузите ще бъде изчерпателно и безпроблемно уредена.  ...

2

Данъци

Намаляват данък на млади семейства с 2 документа

НАП вече изисква само два документа, за да се ползват данъчни облекчения за ипотечни кредити, предназначени за млади семейства. Условията са към данъчната декларация да се приложи документ, издаден от ...

0