Несъбираемите дългове към бюджета продължават да растат с милиарди, като данъчните признават, че 80% от тях са несъбираеми.

През 2012 г. опитите за укриване на данъци и осигуровки са били в по-малък размер спрямо предходната, но продължават да бъдат 18%, или около 1/5 от всички приходи на НАП.

Това става ясно от отчета на приходната агенция за 2012 г.

Според него с над 2 млрд. лв. - до 18.9 млрд. лв. в края на 2012 г., са се увеличили за година просрочените задължения към бюджета, натрупани от 1991 г. насам.

Ако данъкоплатецът не поиска изрично до края на годината старите му задължения с изтекла давност да бъдат заличени, от догодина НАП ще започне автоматично да си ги прихваща от всяко негово плащане към бюджета. Така е, защото НАП спазва правилото първо да събира най-старите борчове.

Над 15 млрд. лв. са квалифицирани от данъчните като трудно събираеми, а 11.2 млрд. лв. от тях могат да се определят като данъчни измами, тъй като са установени с ревизионни актове по закона за ДДС.

От НАП признават, че не само старите, но и новите натрупани задължения по ревизионни актове трудно биха могли да бъдат събрани, тъй като тези задължения най-често са на лица, които не разполагат с имущество, срещу което да се насочи принудителното изпълнение.

През 2012 г. например са погасени под 1% от старите и 9.65% от новите задължения, установени при ревизия.През 2012 г. са натрупани нови просрочени задължения от 3.4 млрд. лв., като 2.4 млрд. лв. от тях са установени с ревизионни актове. Това са опитите за укриване на данъци и осигуровки, коментират от НАП, макар да не е ясно каква част е умишлена и каква е в резултат от незнание.

При 13.2 млрд. лв. събрани от данъчните по различни пера излиза, че опитите за укриване на данъци и осигуровки са 18% от общите приходи. През 2011 г. допълнително разкритите при ревизии приходи са били 3.1 млрд. лв., сочат данните.

В същото време данъчните отчитат значителен ръст на събраните просрочени задължения до 4 млрд. лв. от 2.8 млрд. лв. през 2011 г., но от отчета излиза, че това е основно заради доброволно плащане в рамките на календарната година.

Благодарение на оценката на риска, която се прави на данъчно задължените лица, и вземането на превантивни мерки от НАП отчитат сериозен спад с измамите с ДДС - от 986 млн. лв. през пиковата 2008 г. до 443 млн. лв. през миналата.

През 2011 г. липсите от ДДС измами са били 486 млн. лв. При почти идентична сума обаче докладите, по които са работили данъчните за идентифициране на данъчни измами, са над два пъти по-малко. През м.г. те са били 185, а година по рано - 397.

Значително намалява и броят на лицата, участващи в случаите на измами - до 894 от 2700. Това може да означава, че по-малко играчи въртят по-големи суми. Продължава основната схема да бъде с "липсващ търговец" - 142 броя. При нея всички дългове се прехвърлят на социално слабо неплатежоспособно лице.

През м.г. при 3/4 от докладите схемата е била такава. От НАП отчитат още пресечени опити за измами с данъци и осигуровки за почти 202 млн. лв.

Най-рискови по отношение на дълговете към хазната са търговците и строителният бизнес. В търговията дължат над 7.3 млрд. лв., а дългът на строителството е почти 2 млрд. лв.