В края на април 500 юридически лица от област Монтана дължат по над 5000 лв. данъци на хазната, съобщи Красимира Александрова - говорител на офиса на НАП в Монтана.

Всичките фигурират и в предишния списък, тъй като нито една фирма не е погасила задълженията си през април.    

На 300 от длъжниците е забранено да напускат страната. На 100 са изпратени уведомления с предупреждение за отнемане на лицензии и разрешения за извършване на определени дейности.

На 98 са наложени обезпечения на имуществата. 402 не притежават имущество, върху което да бъде наложено обезпечение, допълни Красимира Александрова.