Националната агенция за приходите (НАП) напомни, че остават само 60 дни до смяната на касовите апарати. Изискването се отнася за всяка регистрирана по ДДС фирма.

Новите правила ще за софтуерите ще спомогнат да не се укриват приходи, както и да се намали броят на манипулациите като производителите на такъв софтуер са длъжни да го модифицират и да обявят пред НАП съответствието му със законовите изисквания.

Крайният срок за подмяна е 1 април т.г.

Дотогава търговците трябва да приведат софтуерите си във форма, която отговаря на изискванията.

До края на май пък регистрираните по ДДС трябва да подадат декларация в приходната агенция с електронен подпис, потвърждаващ информацията за софтуер. По данни на НАП към момента има 13 такива софтуера. В процес на обявяване са още 15 софтуера за управление на продажбите.

До момента едва 12 000 отговарят на изискванията, а издадените касови бележки наброяват 1.5 млн. Върху тях е отпечатан и QR кодът, приет като изменение миналата година.

Общият брой на касовите апарати на регистрираните по ДДС е 185 000 към края на 2018 г., като 40% от тях могат да бъдат софтуерно доработени, без да се налага смяна на хардуера. Фирмите само с 1 касов апарат пък са близо 76 000, сочат данните на НАП.

От приходната агенция съветват търговците незабавно да се свържат с производителя на софтуер, който ги обслужва, за да планират необходимите промени до края на март.