10 000 клиенти на НАП получиха Наръчник за възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, установени в държави-членки на общността, съобщиха от пресслужбата на пригодната администрация.

С наръчника се сдобиха всички, които са се абонирали за новини на интернет страницата на НАП, членовете на Консултативния съвет към изпълнителния директор на НАП, както и гражданите и фирмите, които са декларирали електронни адреси за кореспонденция в своите данъчни декларации.

Наръчникът е разработен на български и английски от експерти на НАП с помощта на техни датски колеги и е публикуван на интернет страницата на НАП. Целта му е да запознае бизнеса с новите правила за възстановяване на ДДС от други държави-членки, които влязоха в сила от началото на 2010 година.

Според новите евронормите, от тази година исканията за възстановяване на ДДС от български фирми към приходните администрации на страните от ЕС се подават само по електронен път чрез НАП. По същия начин пък фирмите от ЕС, които имат право да възстановяват ДДС за стоки и услуги, начислени в България, подават искането си за възстановяване по електронен път до тяхната приходна администрация, а тя ги препраща на НАП.

С помощта на наръчника както българските, така и фирмите от ЕС ще се ориентират много по-лесно за реда и начина, по който се извършва възстановяването на платения от тях ДДС.

Също така част от Наръчника разяснява и Директива 86/560/ЕИО, отнасяща се за възстановяване на ДДС от държави членки на Общността на данъчнозадължени лица от трети страни.

Наръчникът е предназначен да подпомогне и работата на органите по приходите, издаващи актовете за възстановяване на ДДС. В помагалото е публикувана и съдебната практика на Съда на ЕО.