15 проверки на туроператорски фирми и заведения, в които се провеждат абитуриентски балове и традиционните срещи на випуски, извършиха инспекторите от НАП Варна в края на месец май.

Целта на осъществения физически контрол бе да се установи отчитат ли данъчно задължените лица реалните си обороти по време на празниците. При извършените проверки на туроператорските фирми инспекторите не са установили нарушения на данъчното и осигурителното законодателство.

При проверките на ресторантите, в които се провеждат баловете, инспекторите по приходите отново разкриха опити за укриване на обороти. Съставени са 12 акта за неспазване на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства - неиздаване на касов бон.

Лице, което не издаде фискална касова бележка, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лв. При повторно нарушение размерът на санкцията е от 1000 до 4 000 лв. За продавача или лицето, което е било длъжно да издаде касова бележка, но не издало и е приело плащането, глобата е от 100 до 500 лева.