Националната агенция по приходите започва проверки на дружества, занимаващи се с покупко-продажба на криптовалути, съобщиха от агенцията. Целта е да се установи дали фирмите и клиентите им спазват данъчното и осигурителното законодателство. 

Данъчните ще проверяват принципа на работа на платформите за покупка-продажба на виртуални валути.

От НАП смятат, че тъй като трансакциите са анонимни, се създава риск от укриване на приходи и неплащане на данъци. 

От приходната агенция са проучили български дружества, които притежават уебсайтове за покупко-продажба на криптовалути и вече спрямо 9 дружества са предприети контролни действия.

След като проверките приключат данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на платформите, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки. 

От НАП напомнят също, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). 

За целите на данъчното третиране доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив.

Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2018 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне. Срокът, в който фирмите подават годишни декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март.