Порталът на Националната агенция за приходите (НАП) вече предлага нова електронна услуга за връчване на документи.

Чрез нея от днес клиентите на приходната агенция ще имат възможност да получават електронни документи, издадени от служителите на НАП.

Достъпът до електронната услуга имат физически лица и юридически лица, които притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен достъп до е-услугите на НАП.

Упълномощени лица също ще могат да имат пълен достъп до услугата чрез КЕП, съобщиха от агенцията.

Чрез новата е-услуга органите по приходите могат да връчват актове за прихващане и възстановяване на данъци, запорни съобщения, искания за представяне на документи и др.