Общо 54 на сто от хората, които имат задължения от глоби към КАТ, не са ги платили, защото не са знаели, че имат такива дългове. Това са показали резултатите от кампания за уведомяване по телефона на хора със задължения към КАТ, съобщиха от НАП. 

Служителите от информационния център на агенцията са разговаряли през септември и октомври с 1814 длъжници, чиито задължения към хазната възлизат общо на над 200 000 лева. Те са били избрани на базата на това, че имат повече от една неплатена глоба към КАТ, задълженията им са безспорни и не са платени в доброволния срок пред МВР.

Информацията за това колко са платените дългове след тази кампания ще бъде обобщена до края на месеца, след като изтекат всички срокове за доброволно изпълнение на задълженията.

Резултатите от кампанията сочат, че 93 на сто от длъжниците са заявили готовност да заплатят задълженията след разговор със служител от НАП. Общо 227 човека са казали, че ще направят това в седемдневен срок, а 308 - че ще платят в по-дълъг срок.

Общо 21 човека са заявили, че нямат намерение да платят дължимите от тях глоби. От НАП отбелязват, че срещу всички клиенти на администрацията, които не откликнат на доброволната покана да заплатят своите задължения, ще бъдат предприети всички принудителни мерки, включително и запор на трудовото възнаграждение. 

Отговорността за събирането на тези дългове до края на 2009 г. беше на Агенцията за държавни вземания, но глобите не бяха събирани ефективно, се посочва в съобщението.