Само днес може да получите все още отстъпка от 5% относно за задължения за местни данъци и такси. Тя се начислява автоматично в сумите, които се зареждат до края на месец април 2024 г.

Днес е и последният ден, в който може да платите първата вноска за такса смет, ако сте решили да плащате сумите разсрочено. След това започват върху задълженията им да се трупат законните лихви.Такса за битови отпадъци в София се плаща на четири равни вноски: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината.

Софиянци спестиха над 4 млн. лв. от данъци

Данък върху недвижими имоти се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим, съгласно чл. 11 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

istock
istock

Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спазва правилото за последователност на погасяванията, тоест невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари.

Когато задълженията се отнасят за една и съща година, гражданинът има право да заяви кое от тях погасява.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase