От НАП-Добрич предупреждават търговците при зачестилите проверки по Северното Черноморие за спазване на данъчното и осигурителното законодателство да внимават за мними данъчни инспектори.

Служителите на НАП винаги се легитимират със служебната си карта, която е отпечатана на хартия и е защитена с воден знак, обръщат внимание от данъчната служба.

Документът съдържа номер, дата на издаване, трите имена на служителя, длъжност и снимка, а на гърба са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката, пояснява Красимир Павлов, главен експерт в звено "Комуникации".

Освен това служителите на НАП не приемат и не изискват плащания в брой, посочват още от местния офис на приходната агенция. Всички дължими суми по глоби и актове се заплащат безкасово, по банкови сметки на териториалните дирекции на НАП.

Искането на пари в брой е или измама, или проява на корупция, за които всеки гражданин трябва незабавно да сигнализира органите, включително и чрез телефона на НАП - 0700 18 700, на цената на един градски разговор от цялата страна, допълват от данъчната служба.