Повече българи се осигуряват на повече пари, показва проучване на Националната агенция по приходите сред физически лица, които плащат данък върху доходите си за 2022 г. С 10 % нараства делът на тези, които заявяват, че се осигуряват над минималния осигурителен праг за съответното работно място.

Същевременно с 8% спада броят на онези, които декларират, че са осигурени на минималния праг. Все по-малко граждани посочват, че Ковид кризата и през миналата година се е отразила негативно на доходите им. Нещо повече – за втора поредна година се увеличава (макар и в границите на едноцифрените стойности), делът на хората, които твърдят, че доходите им дори са нараснали.

Около 24% от гражданите продължават да поддържат тезата, че по-високите доходи се облагат с по-високи данъци. Делът на посочващите вярното твърдение, че у нас се прилага плосък данък, чувствително скача и този процент отново надвишава 67 на сто. Все още 61% от хората са на мнение, че данъчно-осигурителната тежест е по-скоро висока. Регистрира се спад в най-негативно настроената група, които мислят, че данъчно-осигурителната тежест за гражданите е много висока, показват още данните от проучването.

Остава много висок процентът на физическите лица, които знаят в кой точно фонд за задължително допълнително пенсионно осигуряване са записани. Това е известно на почти 74 на сто от тях. От 2020 г. насам се увеличава броят на гражданите, които в различна степен на вероятност биха укривали данъци. Техният дял през изследвания период е 62,5% от всички.

Познатостта на данъчно-осигурителната система в България сред физическите лица се запазва на едно от най-високите си равнища за последните 5 години. Сумарният дял на хората, които са отбелязали, че я познават, достига 68%, което бележи ръст от 2,5 пункта спрямо предходната година. Още по-позитивна е динамиката при познатостта на личните данъчно-осигурителни задължения. Сумарният дял на физическите лица, които ги познават много добре, вече надвишава 81%, което е нарастване с почти 10 пункта спрямо предходната година. 

БТА
БТА

През 2022 г. изключително рязко – с над 16% нараства делът на гражданите, които декларират, че плащат данъците си без никакви проблеми. Две поредни години делът на гражданите, които обявяват, че изрядно плащат дължимите данъци, е в рамките на близо 82% от всички.

Как да проверите какви данъци дължите

Без значима промяна остава вида на плащаните от гражданите данъци и осигуровки.  В близо 70% от случаите те плащат социални осигуровки и данък общ доход. Сумарният дял на гражданите, които заявяват, че са ползвали или възнамеряват да ползват данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г., надвишава 32% от анкетираните.

С 3% намаляват големите данъкоплатци, които плащат данъците си без проблеми, но въпреки това техният брой остава много висок – над 80% от всички. Отчита се нарастване с 3% на онези, които заявяват, че имат известни затруднения. Практически изключение са големите данъкоплатци, които осигуряват служителите си на минималния осигурителен праг.

istock
istock

Огромното мнозинство – 94,5% заявяват, че ги осигуряват над минималния праг. 80% от представителите на големите данъкоплатци заявяват, че е сигурно или възможно да се осигуряват върху по-високи доходи, очаквайки в бъдеще да получават по-висока пенсия. И през настоящия период представителите на ГДО смятат, че най-често укриваните задължения са данък върху доходите на физическите лица от наеми и социалните осигуровки. Силно впечатление обаче прави изключителният скок в посочването на укриване на ДДС, което никога досега не е достигало стойност от 40%.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg