За девета поредна година Естония е държавата с най-ниски данъчни ставки в ОИСР. Това показва индексът, изготвен от Tax Foundation, който изчислява представянето на всяка страна от ОИСР в пет области: корпоративни данъци, данъци върху личните доходи, данъци върху потреблението, данъци върху собствеността и данъци върху чуждестранния доход.

На последното място – 38-мо, в класацията се нарежда Франция, а малко преди нея са Италия (37) и Португалия (36).

Най-добрият резултат на Естония се дължи на четири положителни характеристики на данъчната й система. Първо, има 20-процентна данъчна ставка върху корпоративния доход, която се прилага само към разпределените печалби. Второ, има плосък данък от 20% върху индивидуалния доход, който не се прилага за личния доход от дивиденти. Трето, данъкът върху собствеността се прилага само към стойността на земята, а не към стойността на недвижимите имоти или капитала. И накрая, има териториална данъчна система, която освобождава чуждестранните печалби, спечелени от местни корпорации, от вътрешно данъчно облагане, с малки ограничения.

В Топ 10 на класацията влицат още Латвия, Нова Зеландия, Швейцария, Чехия, Люксембург, Унгария, Литва, Турция и Израел.

Докато данъчната система на Естония е най-конкурентоспособната в ОИСР, данъчните системи на другите водещи държави получават високи оценки поради високи постижения в една или повече от основните данъчни категории. Латвия, която наскоро прие естонската система за корпоративно данъчно облагане, също има сравнително ефективна система за данъчно облагане на доходите от труд.

Нова Зеландия има сравнително плосък индивидуален подоходен данък с ниска ставка, който също до голяма степен освобождава капиталовите печалби, добре структуриран данък върху имуществото и широкообхватен ДДС, се посочва в доклада. Швейцария има сравнително ниска ставка на корпоративния данък (19,7 процента), нисък, широкообхватен данък върху потреблението и индивидуален подоходен данък, който частично освобождава капиталовите печалби от данъчно облагане. Люксембург има широкообхватен данък върху потреблението и конкурентна международна данъчна система.

Tax Foundation
Tax Foundation

Франция има най-малко конкурентната данъчна система в ОИСР. Страната е въвела данък върху богатството, върху финансовите транзакции и данък върху наследството. Френският ДДС покрива по-малко от 50 процента от крайното потребление, разкривайки пропуски както в политиката, така и в прилагането, се посочва в доклада. Според него държавите, които се класират назад в индекса, често налагат относително високи пределни данъчни ставки върху корпоративния доход или имат множество данъчни правила, които правят облагането сложно.

Икономист: Децата ни ще имат убийствени данъци и осигуровки

Четири от петте страни в дъното на класацията имат по-високи от средните корпоративни данъчни ставки. Ирландия се класира зле в индекса въпреки ниската ставка на корпоративния данък. Това се дължи на високите данъци върху личните доходи и дивидентите и сравнително тясната база на ДДС. В допълнение, петте най-ниско класирани страни имат високи данъчни ставки върху потреблението, със ставки от 20 процента или по-високи. Словения има най-високата законова данъчна ставка на личните доходи (включително социалноосигурителните вноски на служителите) от 61,1 процента. Най-нисък е Естония - 20 процента.

Кои са най-големите промени от миналата година

 Чехия

Чешката република увеличи най-високата данъчна ставка върху личните доходи от 15 на 27 процента. Класирането на Чехия падна от 4-то на 5-то място.

Франция

Франция намалява своята ставка на корпоративния данък върху доходите в продължение на няколко години, процес, който приключва през 2022 г. Като част от това планирано намаление Франция намали своята комбинирана корпоративна ставка от 28,41 процента през 2021 г. на 25,83 процента през 2022 г. Класацията на страната в индекса обаче остава непроменена – 38-мо място.

istock
istock

Италия

Италия отмени своят патентен данък и го замени със 110 процента супер приспадане за разходи за научноизследователска и развойна дейност. Рангът на Италия остана на 37-мо място.

Нова Зеландия

Нова Зеландия увеличи най-високата ставка на данъка върху личните доходи от 33 процента на 39 процента. Класирането на Нова Зеландия остава непроменено на 3-то място.

Турция

Турция намали ставката на корпоративния си данък от 25 процента през 2021 г. на 23 процента през 2022 г. Позицията на Турция се повиши от 9-то на 4-то място.

Великобритания

Обединеното кралство въведе временно 130-процентно свръхприспадане за машини и оборудване. Класацията на Обединеното кралство се увеличи от 27-мо на 26-то място.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg