В кои общини местните данъци са най-ниски и в кои - най-високи? За да отговори на този въпрос, ежегодно Институтът за пазарна икономика събира данни за размера на ставките на няколко ключови местни данъка чрез заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и допълнително онлайн проучване във връзка с изследването „Регионални профили: показатели за развитие“.

Конкретните данъци, които се разглеждат, са:
 
·         данък върху недвижимите имоти – нежилищни имоти за юридически лица;
 
·         данък върху възмездно придобиване на имущество;
 
·         данък върху превозни средства и леки автомобили с мощност над 74 kW до 110 kW включително;
 
·         годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. чиста търговска площ на обект;
 
·         данък върху таксиметровия превоз на пътници;
 
От ИПИ изготвят композитен индекс на данъчната тежест в 265-те общини в страната. Равнищата на петте наблюдавани от ИПИ местни данъци са нормализирани и усреднени за всяка община и поставени на скала от 0 до 100, където 0 е най-ниската допустима от закона данъчна тежест, а 100 - най-високата. Реалните индекси на всяка община попадат в границите двете конструираните за целите на сравнението виртуални общини, прилагащи съответно най-високи и най-ниски допустими разрешени ставки за всички от разглежданите данъци.
 
Интерактивна карта позволява да видим лесно кои общини облагат жителите си най-много.
 
Созопол е общината с най-висока стойност на индекса – 80,3. След нея се нарежда Столична община, при която обаче данъчната тежест е осезаемо по-ниска (68,4). На следващите места се нареждат предимно общини по Черноморието с ниво на индекса над 60 – Варна (64,7), Приморско (64,7), Пловдив (63,8), Поморие (63), Бургас (62,9), Царево (60,9). Общините с най-ниски данъци са Калояново (19,4), Медковец (19,5) и Брезник (20,4), а областите с най-ниски ставки са Видин и Монтана.

По-ниски данъци ще плащат в Перник

Ако погледнем назад във времето, можем да видим колко често са били променяни данъци през годините. Забелязва се тенденцията местни данъци да не бъдат променяни в години на местни избори като 2015 г. и 2019 г., посочват от ИПИ. Впечатление прави и че колкото повече наближава изборната година, толкова по-малко общини са склонни да увеличават местните данъци. Намаляването на ставки е значително по-рядко от повишаването, въпреки че през последните години зачестява, като е интересно, че в изборни години много малко общини облекчават данъчната тежест.
 

istock
istock

За тази година има 57 случая на увеличени данъци и само 19 на намалени, което прекъсва поредицата от рекорди за най-много понижени ставки от последните две години. Най-много са промените при данъка върху недвижимите имоти – 23 повишения и 7 понижения. При другите ставки промените са значително по-редки – случаите на увеличение при данъка за възмездно придобиване на имоти, данъка върху превозните средства и патентния данък за търговия на дребно са съответно 14, 12 и 8, а пониженията – 2, 6 и 4.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg