Всеки, който получава незаконно облаги, ще бъде не само уволнен, но и предаден на прокуратурата. Това заяви шефът на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов, като се обърна към своите подчинени.

Той посочи още, че корупцията в НАП е все по-сериозен проблем и очаква вече и ефективни присъди срещу служители на агенцията. Това не може да продължава така, заяви данъчен №1.

Стефанов предупреди, че инспекторатът е започнал поетапна проверка на цялостната контролна дейност на териториалните структури на приходното ведомство и че на бюрото му има над сто сигнала. Той увери, че до десет дни ще има отстранени от длъжност.

Не мога да приема, че ръководителите на „Данъчно-осигурителен контрол” и директорите по места не знаят какво се случва, те трябва и ще носят отговорност за действията на целия екип, посочи Стефанов.

Освен това, ако при проверките на инспектората бъдат открити нарушения, всеки екип, за който се установят нередности, ще бъде веднага разформирован, ще се налагат и дисциплинарни санкции на всички.

По думите на Стефанов най-важната антикризисна мярка е именно борбата с корупцията. Той добави, че по отношение на измамите с ДДС само за шест месеца работа звеното за борба с данъчни измами е реализирало акции, с които са пресечени злоупотреби с бюджета на стойност над 500 млн. лв.