Парламентът увеличи максималния размер на данъка върху недвижимите имоти, който общините могат да налагат. Досега налогът се определяше в граници до 2,5 на хиляда върху данъчната оценка.

Депутатите приеха, че таксата може да стига до 4,5 промила. Те започнаха да обсъждат предложението за въвеждане на данък сгради за имоти с данъчна оценка под 1680 лева. Предложението беше наречено от медиите данък "колиба". От опозицията настояха този текст да отпадне.

В досегашните текстове на Закона за местните данъци и такси тези имоти не се облагаха с данък, защото беше изчислено, че разходите по събирането на налозите надхвърлят ползата за хазната.

Мотивът на мнозинството за досегашното въвеждане на данък "колиба" е, че с него ще се увеличат приходите в общините. Управляващите се отказаха да въведат данък "лукс", който предвиждаше по-висока ставка за имотите с данъчна оценка над 30 000 лева. Аргументът беше, че фискалният ефект от него е изключително малък, защото в страната има 5700 имота с толкова висока данъчна оценка.

Михаил Миков посочи, че фискалният ефект от данъка ще бъде нищожен, а събираемостта му почти нулева.

От ГЕРБ защитиха промяната с мотива, че всички граждани трябва да бъдат равни пред държавата. Според Красимир Велчев политиката на предишните правителства е довела до негативния ефект - къщи на три етажа, които от опозицията наричат "колиби", да бъдат с данъчна оценка за хиляда лева. Сега за тези колиби на три етажа ще трябва да се плаща данък, посочи Велчев.

Депутатите решиха още, кметът на общината да може да прави разсрочване на местни данъци и такси, данъка върху недвижимите имоти и върху превозните средства ще се плаща на две части - от първи март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

Решението за разсрочване се взима, ако то е поискано от датата на издаване на разрешението. В останалите случаи, когато сумата е над 100 000 лева, решение ще се взима от Общинския съвет. Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни данъци над 30 000 лева или за срок по-голям от една година ще се издава от кмета след решение нас Общинския съвет.

Постъпленията от туристически данък ще влизат в общинския бюджет - реши парламентът при гласуване на второ четене на промените в Закона за местните данъци и такси. Хотелиерите ще плащат от 20 стотинки до 3 лв. за нощувка.