Ямболските ревизори са установили укрити и невнесени данъци и осигуровки за над 7 милиона лева. Това е резултатът от 94-те ревизии, извършени от началото на годината досега, съобщават от НАП-Ямбол. 

Специално внимание се отделя на строителството и производството и търговия със зърно. При зърнопроизводството се проследяват количествата произведено и съхранявано зърно, наличието на документи за произхода и за експорта му, както и регистрациите на земеделските производители.

При проверките на производителите на зърно, мелниците и зърнобазите са установени опити за укриване на над 2,5 млн. лв. Проверките продължават, като се контролира експорта на зърно от новата реколта. В строителния сектор са установени 850 хил. лв. допълнителни задължения.

Продължава да се укрива ДДС, показва анализът от приключилите ревизии. Разкрити са 5 650 000 лв. от недеклариран и неначислен данък по Закона за ДДС.

Ревизорите от Териториална дирекция-Ямбол са установили и невнесени подоходни данъци -  600 хил. лв. са от данъци върху доходите на физически лица и над 680 хил. лв. от корпоративен данък. Установени са допълнителни задължения от недекларирани, неправилно изчислени и невнесени здравно-осигурителни вноски от 150 хил. лв.

През септември инспекторите по приходите от Ямбол започват проверки на физически лица за съответствие между декларираните им доходи и тяхното имуществено състояние.