В периода от 30 декември 2022 г. до 09 януари 2023 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2022 г. и превключване работата на информационните системи за 2023 г., съобщиха от агенцията.

Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10.01.2022 г. В същия ден започва и подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

На 30.12.2022 г. в 10:00 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват  плащания през виртуален ПОС на НАП. Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12,00 ч. на 30.12.2022 г. На 23.12.2022 г. ще бъде преустановено плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП  за плащане по електронен път  , но ще могат да се извършват данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 30.12.2022 г.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2023 г.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 09 януари 2023 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02.01.2023 г.  За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани лица по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи, ще могат да подават справки-декларации и VIES-декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 09.01.2023 г.
Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 31 декември 2022 г. - 09 януари 2023 г ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 9 януари 2023 г. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 09 януари 2023 г. и тя ще включва всички данни към тази дата.

Изтича срокът за смяна на осигуряването

Подаването на Декларация образец 7 в периода 31 декември – 09 януари 2022 г.  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 09 януари 2023 г.

БТА
БТА

В периода от 30 декември 2022 г. до 09 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения:

-              За посочения период няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на само хартиен носител в офис на НАП по регистрация;

-              няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“;

-              няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ;

-              няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

-              няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

-              няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/  или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg