Пет месеца отсрочка получават лицата, които използват софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) и приемат плащания в брой, наложен платеж и др. платежни инструменти, които изискват издаване на фискален бон.

Това става ясно от промени на Наредба Н-18 за изискванията към касовите апарати, качени за обществено обсъждане.
 
Срокът, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, ще се удължи до 31 декември 2020 г.

Предлага се срокът, в който те трябва да подадат информация съгласно приложение № 32, да бъде удължен до 28 февруари 2021 г. Малко по-различен е срокът за лицата , които отговарят на условията по чл. 52а1 (които имат до 5% плащания, изискващи фискален бон и др.) – те подават приложение № 32 в срок до 31 януари 2021 г., вместо  30 септември 2020 г.

Промените предвиждат при разносна търговия фискалната касова бележка да се издава от фирмата и да се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.

Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, касовата бележка се издава от задълженото лице:

1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или

2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

istock
istock

Когато фирма, извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се предава на разносвача заедно със стоката, който от своя страна го предоставя на купувача при плащането.

В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако при продажба чрез електронен магазин, се генерира касова бележка в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако една фирма продава стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност, като  „наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата.
 
При продажба, за която е издаден туристически ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма, в който са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния/системния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група.

istock
istock

В този случай задължително трябва да се посочи номерът и датата на първичния счетоводен документ, туристическия ваучер или резервационната бланка, по който/която се извършва плащането.

Сайт обяснява промените за касовите апарати

Предлага се срокът, в който касовият апарат да работи при неизправност на връзката и невъзможност за предаване на данните от фискален/системен бон, да бъде удължен от 24 часа на 72 часа след издаването му
, след което работата на фискалното устройство да се блокира.

istock
istock

Друга промяна в наредбата допуска касовите апарати да работят в авариен режим, когато е налице едно от следните условия:

1. при обявяване на бедствено положение по Закона за защита при бедствия и липса на мобилна връзка за повече от 72 часа;

2. при наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на НАП не работи и не се приемат данни повече от 72 часа;

3. когато е установена авария в мрежата на мобилен оператор, поради което липсва мобилна връзка повече от 72 часа, и за това обстоятелство операторът е уведомил НАП.

Всички предложения може да видите тук.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg