Земеделските производители и тютюнопроизводителите вече ще водят счетоводна отчетност. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона върху данъците на физическите лица.

Земеделските производители, физически лица, подлежат на облагане за техните доходи, като формират данъчна основа след признаване на нормативно посочени разходи в размер от 60 или 40 на сто в зависимост от конкретната дейност.

Депутатите решиха държавните помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и за гарантиране на земеделието за 2009 година да не се третират през 2010-а като доход, който подлежи на облагане.

От опозицията критикуваха част от промените, касаещи облагането с данък на малките земеделски производители.

Михаил Миков от Коалиция за България заяви, че правителството си прави тайна сметка да има индиректни постъпления към бюджета:

Беше ясно казано, че субсидиите са помощ и по тоя начин не влизат в облагаемия доход.

Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова посочи, че до 1 януари на 2010 година, според действащия режим, никакви доходи на земеделските производители не са се облагали с данък общ доход:

"Текстът създава възможност за доказване както на приходите, така и на разходите, които извършват тези лица, така щото да се формира наистина истинският им доход. Ако те имат повече разходи, отколкото са доходите, те ще бъдат и на загуба, тогава няма и да се облагат. Искам да ги призова да изискват да им бъдат издавани документи за всички покупки, които те правят. За препарати, за торове, защото това са документите, които ще докажат колко разходи имат те."