земеделски производител

Данъци

Какво е бъдещето на родните плодове и зеленчуци

Идеята на земеделското министерство за въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС за плодовете и зеленчуците зарадва производителите в края на август. Процедурата обаче е доста дълга и изисква ...

1

Съвети и мнения

Има ли земеделският производител задължение да отглежда определени култури

Субсидиите за отглеждане на различни селскостопански култури дават стимул на много собственицина земеделска земя да се захванат с производство. Има ли земеделският производител задължение да отглежда определени ...

0

Платени публикации

СИБАНК с предложение за земеделските производители

И през тази година СИБАНК предлага на земеделските производители кредит овърдрафт, срещу очакваните субсидии за обработваеми площи при облекчени условия. Клиентите имат възможността да кандидатстват ...

0

Данъци

Земеделските производители вече ще водят счетоводство

Земеделските производители и тютюнопроизводителите вече ще водят счетоводна отчетност. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона върху данъците на физическите лица. Земеделските ...

0

Застраховане

Застраховани са 25 хил. декара със земеделска продукция

Към днешна дата Държавен фонд "Земеделие” е сключил договори за покриване на разходите за застраховки на земеделски производители за общо 25 хил. декара площи, съобщиха от пресслужбата на Държавен фонд ...

0