Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, средства за храна отделно от възнаграждението им.

Предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.

Дават ваучери за транспорт на бедни

Ваучерите за храна не могат да бъдат ползвани като разплащателно средство за покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и др.), както и да бъдат заменяни срещу пари.

Както става ясно, законът поставя ограничения не само по отношение на това в какви обекти може да бъдат ползвани ваучерите за храна, но и за какви стоки и услуги.

Със сигурност на повечето хора се е случвало да влезнат в някой магазин и когато пробват да заплатят с ваучер, касиерката любезно или не чак толкова е обяснила, че съответна стока не може да бъде закупена по този начин и трябва да се заплати отделно в пари. Защо тези примери са толкова често срещани и кои са точно ограниченията на стоките, които можем да закупим с ваучери за храна, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

istock
istock

Изненадващо или не, законът е регламентирал какво се включва в понятията "храна" и „хранителни продукти“, които са различни по своята същност. „Харана“ е всяко вещество или продукт, предназначен или може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен по смисъла от Закона за храните. "Хранителни продукти" са всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, напитки, подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и др., консумирани от човека за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж.

Предлагат промяна във ваучерите за храна

Законът в България регламентира и при какви условия се предоставят и ползват съотвените ваучери за храна. Те се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/ или на представителя/ите на национално представителните синдикални организации в предприятието.

Ползвателите, които са получили ваучери за храна, отпечатани от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.

Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, ползвателят няма право да получи остатъка до номиналната стойност на предоставения ваучер.

Всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление.

Справка:

чл. 2, чл. 3, чл. 14 от Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор

чл. 2 от от Закона за храните.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg