През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарт на покупателната способност (СПС), варира между 55 процента от средното равнище за Европейския съюз (ЕС) в България до 277 процента в Люксембург.

България отчита БВП на глава от населението от 45 процента под средното ниво за ЕС, определено на 100 пункта.

Това сочат най-новите данни за стандарта на покупателната способност (СПС) и БВП за 2021 г., публикувани днес от европейската статистическа служба Евростат. 

България седма в ЕС по уязвимост от руския газ

Данните показват съществени различия между страните членки по отношение на БВП на глава от населението, използван за измерване на икономическата активност.

Люксембург и Ирландия са регистрирали най-високите нива на БВП на глава от населението за 2021 г. – съответно 177 и 121 процента над средното ниво за ЕС.

Това се обяснява от факта, че Люксембург има голям брой чуждестранни жители, заети в страната, които допринасят за нейния БВП, въпреки че не са част от постоянното население на Люксембург. Техните разходи за потребление се записват в националната сметка на държавата им на пребиваване.

Евростат

Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаните производства с тези активи допринасят за БВП на страната, в която се намират, докато голяма част от приходите, спечелени от тях, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява

Макар и със сериозна разлика, след тях се подредиха Дания (33 процента), Холандия (32 процента), Швеция (23 процента) и Белгия (22 процента) над средното за ЕС.

Германия, Финландия и Франция са другите държави-членки на ЕС с БВП на глава от населението над средния за ЕС. 

Малта, Италия и Чехия са с около 10 процента под тази средна стойност, следвани от Словения, Кипър, Литва, Естония и Испания с показатели от 10 до 20 процента по-ниски. 

БВП на глава от населението на Полша, Унгария, Португалия, Румъния и Латвия е с между 20 и 30 процента по-нисък от средния за ЕС, докато Хърватия, Словакия и Гърция са с по-малко от 40 процента по-ниски.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg