На 22 ноември 2021 г. Министерството на финансите (МФ) пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Става въпрос за успешно пласирани на вътрешния пазар 500 млн. лв., съобщава финансовото министерство на сайта си.
 
Книжата са с падеж 24 май 2029 г. Среднопретеглената им годишна доходност е в размер на 0,49%.
 
Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 64,6%, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества – 7,3%, договорни и гаранционни фондове – 4,3% и инвестиционни посредници – 0,1%.

2,3 млрд. лева дълг изтегли държавата

Припомняме, че по Закона за държавния бюджет за 2021 г. новопоетият дълг тази година не може да надвишава границата о 4,5 млрд. лв. Сегашният аукцион е петият подред на служебната власт, като така поетият от нaчaлoтo нa гoдинaтa дълг е в paзмep нa 3.8 млpд. лв.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg