Расте делът на просрочените и на несъбираемите вземания както в Европа, така и в България. Нивата им за Европа се покачват с два процентни пункта от 2019 г. насам. България следва общата европейска тенденция в показателите за просрочени вземания, които стигат 25 процента тази година.

Това показват данните от проучването на EOS "Навици на плащане в Европа" 2022, представено в Националния пресклуб на БТА днес. Проучването тази година се провежда за 13-ти пореден път съвместно с независимия институт за пазарни проучвания "Kantar TNS" и обхваща 3200 компании в 16 европейски държави. То е проведено в периода март-април тази година. В България са анкетирани 200 компании от сферата на търговията, индустрията и услугите с годишен оборот над 5 млн. евро.

Предстои ли световна рецесия

Един на всеки пет клиенти в Западна Европа и един на всеки четири в Източна Европа плащат сметките си със закъснение или изобщо не плащат. България следва тази негативна тенденция – цели 25 процента от издадените фактури се просрочват или не се плащат въобще (при средно 21 на сто за Европа и 24 процента за Източна Европа), посочи търговският мениджър на EOS за България Стела Петрова. Тя добави, че при гражданите този дял е нараснал с четири процентни пункта - от 18 процента през 2019 г. на 22 на сто през 2022 г.


Българският бизнес също се нарежда в групата с влошена дисциплина - 26 процента от фактурите, издадени към фирми-контрагенти, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват (при средно ниво за Европа от 22 на сто). Другите страни със сходен дял нередовни плащания са Гърция и Словакия (27 процента), Румъния (25 на сто), Унгария, Хърватия и Полша (24 процента).

Средно с 2 дни се е увеличил периодът на просрочие спрямо нивата от 2019 г. България е под средното ниво на просрочие за Европа, където частните клиенти плащат със закъснение от 19 дни, а бизнес клиентите - с 24 дни, коментира Петрова. Тя обясни, че почти 60 на сто от компаниите в Източна Европа страдат от намалени печалби.

Повече фирми обявяват фалит у нас

Всяка пета компания в Европа е застрашена от фалит поради неплатени фактури (средно 22 процента за България спрямо 20 на сто за Източна Европа), сочат още данните от проучването. Най-забележим негативен ръст по този показател за Източна Европа се наблюдава в Словения, където този дял през 2022 г. е 19 на сто, спрямо 8 процента през 2019 г. България е единствената страна в Европа, при която показателят намалява от 24 процента през 2019 г. на 22 на сто за 2022 г.

istock
istock

У нас проблемите, произтичащи от просрочени и несъбираеми вземания, най-често са намалени печалби (58 процента), липса на ликвидност (51 на сто), както и по-високи разходи за лихви (49 процента). За последните две години над една трета от българските компании са предприели действия по предоговаряне условията на плащане при просрочващи клиенти в опит да компенсират негативните ефекти от КОВИД-19 и икономическата криза. За 33 процента от анкетираните ефектът се измерва в ограничени инвестиции, 30 на сто съкращават служители или не наемат нови, а 29 процента увеличават цените на произвежданите от тях стоки и услуги.

Компании започнаха със съкращаване на персонал

За да преодолеят негативните последици от забавени плащания, все повече компании в Европа работят с външни доставчици на услуги по управление на вземания (46 на сто през 2022 г., сравнено с 42 на сто през 2019 г.). Източна Европа е по-активна в аутсорсването на тази услуга, като всяка втора компания разчита на външен партньор за управление на вземанията (46 процента за България), докато в Западна Европа средно 42 на сто от компаниите работят със специализирани агенции. Въпреки известния спад за последните 3 години, България продължава да държи водеща позиция по възстановен оборот на компаниите (средно 9 процента за 2022 г. спрямо 6 на сто за Европа).

Очакванията на европейските компании за бъдещето са песимистични. Докато през 2019 г. 22 процента от анкетираните все още са залагали на подобряване на дисциплината на плащане, към момента 24 на сто очакват трендът на влошаване да продължи. Традиционно оптимистични, тази година резултатите за България сочат рязък спад в позитивните очаквания, като близо една трета от компаниите очакват значително влошаване на дисциплината на плащане.

istock
istock

Прогнозите за бъдещето са песимистични още в Дания, Швейцария, Словакия, Чехия и Словения, показват данните от проучването. "Сигналите по отношение навиците на плащане са тревожни, което обяснява и спада в позитивните очаквания на бизнеса за бъдещето. Това означава, че притеснени за перспективите си, много компании на свой ред не успяват да погасяват задълженията си, замразяват или намаляват работните места и инвестициите", заяви управителят на "ЕОС Матрикс" Райна Миткова.

Съкращаване на работници готвят фирмите

Дигитализацията на бизнес процесите в Европа тепърва ще се развива, показват още данните от проучването. Независимо че по време на пандемията все повече компании са започнали да разчитат на дигитализирани процеси за управление на вземанията, като цяло нивото е все още твърде ниско - според проучването само една от пет компании в Европа (21 процента) има напълно дигитализиран процес, а при 36 на сто процесите са частично дигитализирани. Същевременно, разширяването на дигиталните методи на плащане става все по-ключово за европейския бизнес. Участниците в проучването отчитат като актуален метода "Купи сега, плати после" (BNPL) - четири от десет европейски компании гледат на този начин на плащането като на новата кредитна карта (42 на сто) и като задължителна опция за плащане (39 процента).

istock
istock

В този контекст две от ключовите теми в областта на управлението на вземания през следващите 2 години ще бъдат защита на данни и киберсигурност. Близо половината от компаниите в България (46 на сто) споделят, че изкуственият интелект (AI) ще доведе до революция в процеса по събиране на вземания, а 43 процента считат за реалистично бъдеще, в което ще разчитаме изцяло на AI.

"ЕОS Груп" е един от водещите международни доставчици на индивидуализирани финансови услуги и инвеститор в областта на изкупуване и управление на вземания. В България присъства от 2002 г. като "ЕОС Матрикс". Предлаганите услуги включват управление и изкупуване на портфейли от просрочени вземания (обезпечени и необезпечени) в страната и чужбина, обучения и консултации в областта на събирането на дългове, софтуер за управление на вземания, правни консултации. "ЕОС Матрикс" е съосновател на Асоциация за управление на вземания в България.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg