Високите цени на енергията и войната в Украйна доведоха до ръст на фирмите обявили фалит, показват данните на Евростат. Още през първите три месеца на тази година имаше ръст на фирмите, изпаднали в несъстоятелност с 12,9%, а през второто ръстът се забавя до 4,6 на сто. Бум на фалити у нас е имало през третото тримесечие на 2020 г., когато ръстът е бил с 26,6%.

Въпреки повечето фалити се увеличава и регистрацията на нови фирми, отчита Евростат. През второто тримесечие на тази година откриването на нови бизнеси у нас бележи ръст от 2,6 на сто. Най-голямо увеличение в регистрацията на нови фирми у нас е имало през третото тримесечие на 2020 г. – с 34%, а най-голям спад – през предходното – с 27 на сто.

Регистрациите на нови бизнеси в ЕС са намалели с 1,2% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. От началото на годината новите регистрации спадат, като през първото тримесечие се регистрира спад от 2,3% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.
Сравнявайки второто тримесечие с първото на 2022 г., сред държавите членки, за които има налични данни, най-голямо увеличение на регистрациите на нови предприятия се наблюдава в Румъния (+20,9 %), Португалия (+7,7 %) и Словакия (+ 6,7 %). Най-голям спад се наблюдава в Литва (-8,8 %), Дания (-5,9 %) и Италия (-5,2 %).

В същото време фалитите се увеличават за четвърто поредно тримесечие. Увеличението започна през третото тримесечие на 2021 г., след забележим спад от 11% през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. Най-новите данни показват, че през второто тримесечие на 2022 г. фалитите са се увеличили с 2,2% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. сред държавите членки, за които има налични данни, най-големият спад на фалитите има в Словакия (-18,3 %), Естония (-18,1 %) и Унгария (-11,7%).

Най-голямо увеличение се наблюдава в Латвия (+74,4 %), Белгия (+14,7 %) и Дания (+11,9 %). За повечето сектори на икономиката броят на регистрациите на нови предприятия като цяло е във възходяща тенденция от 2015 г. до края на 2019 г., например в промишлеността, строителството, транспорта, услугите за настаняване и хранене, финансови и застрахователни дейности, информация и комуникация.

istock
istock

Между 2015 г. и 2019 г. само търговският сектор не показва увеличение на броя на регистрациите. Броят на новите фирми спадна рязко в цялата икономика през първото и второто тримесечие на 2020 г. (свързано с пандемията от COVID-19) и отново се възстанови през третото тримесечие на 2020 г.
 
През първите две тримесечия на 2022 г. има значително повече регистрации на бизнес, отколкото преди COVID-кризата в областта на информацията и комуникацията. От друга страна, при услугите за настаняване и хранене през първите две тримесечия на 2022 г. са регистрирани значително по-малко бизнеси, отколкото през същите периоди на 2019 г.

Икономист: Вероятно ще навлезем в сравнително тежка и продължителна рецесия

Сравнявайки второто тримесечие на 2022 г. с първото тримесечие на 2022 г., има малки ръстове на регистрациите на бизнеси основно в областта на информацията и комуникацията, индустрията и транспорта. От друга страна, има малки намаления главно в строителството и търговията.
 
За цялата икономика (промишленост, строителство, пазарни услуги) броят на фалитите на фирми показа низходяща тенденция през 2015 г. и 2016 г., след което има обрат от първото тримесечие на 2017 г. до последното на 2019 г. Във всички сектори на икономиката имаше спад на фирмите, обявили несъстоятелност, през първите две тримесечия на 2020 г. (свързано с извънредната финансова подкрепа, предоставена от правителствата през първите месеци на пандемията).

istock
istock

През цялата 2021 г. фалитите намаляват в услугите за настаняване и хранене, информация и комуникация и образование/здравеопазване. За последното тримесечие фалитите са намалели само в строителството и информацията и комуникацията и са се увеличили във всички останали сектори на икономиката, с по-ясно изразени увеличения в транспорта и образованието/здравеопазването. Най-много фирми са изпаднали в несъстоятелност в транспортните дейности през второто тримесечие на 2022 г

Разглеждайки конкретно фалитите по дейности, единствено секторите строителство и информация и комуникация регистрират намаление на броя на фалитите през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното съответно с  -12% и -4%. От друга страна, други дейности показват увеличение на фалитите. Транспортът и складирането (+16%) и образованието, здравеопазването и социалните дейности (+12%) са дейностите с най-голямо увеличение на броя на фалитите през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg