Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, продължава да бъде най-нисък в България в рамките на целия ЕС, показват експресни предварителни данни на официалната европейска статистика Евростат.

През 2023 г. покупателната способност варира между 64% от средното ниво за ЕС в България (слабо повишение от 62% през 2022 г. и 57% през 2021 г.) и 240% в Люксембург.

Тази информация е в резултат на експресни предварителни оценки на паритетите на покупателната способност и БВП за 2023 г., публикувани във вторник от Евростат.

България е с най-ниски нива на потребление в ЕС

През 2023 г. между страните от ЕС бяха регистрирани значителни разлики в БВП на глава от населението, изразен в стандартите на покупателната способност.

Люксембург и Ирландия имат най-високи нива (съответно 140% и 112% над средното за ЕС), изпреварвайки с доста Нидерландия (с 30% над средното за ЕС), Дания (с 28% на средното ниво) и Австрия (с 23% над средното).

БВП на глава от населението според покупателната сила

За разлика от тях, България продължава да регистрира най-нисък БВП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, като той е с 36% под средното ниво за ЕС.

Нашата страна е следвана от Гърция (с 33% под средното в ЕС ниво) и Латвия (с 29% под средното европейски ниво).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase