В България суверенният дълг в края на тримесечието януари - март 2022 г. представлява 22,9 на сто от родния БВП, което е спад с 2,2 п.п. спрямо предходното тримесечие, и с 1,8 п.п. в годишно сравнение. Така публичните задължения достигат 31,744 милиарда лева.

Страната ни е с третия най-нисък дълг сред членките на ЕС. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Ненужен дълг – най-честата грешка на младите хора
 

При разглеждане на задълженията на общото управление по категории през периода януари - март дълговите ценни книжа представляват 82,5 на сто от общия държавен дълг на ЕС и 82,9 на сто от този на еврозоната. Заемите представляват съответно 14,5 на сто и 14 на сто, а валутата и депозитите - 3 на сто и 3,1 на сто.

Също така се публикуват и тримесечни данни за междуправителственото кредитиране на двустранна основа, което страните членки представят, обикновено извършвано по линия на различни програми за финансова помощ.

Евростат

Делът на междуправителственото кредитиране като процент от БВП през първото тримесечие възлиза на 1,5 на сто в ЕС и 1,8 на сто в еврозоната.

Държавен дълг към края на първото тримесечие на 2022 г. по страни членки

Най-високи съотношения на държавния дълг към БВП в края на първото тримесечие са регистрирали Гърция (189,3 на сто), Италия (152,6 на сто), Португалия (127 на сто), Испания (117,7 на сто), Франция (114,4 на сто), Белгия (107,9 на сто) и Кипър (104,9 на сто). 

Показателят е най-нисък в Естония (17,6 на сто), Люксембург (22,3 на сто) и България (22,9 на сто).

В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година осем от държавите бележат увеличение на съотношението публичен дълг към БВП в края на първото тримесечие на 2022 г., а деветнадесет – понижение. България записва спад на показателя с 2,2 п.п.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. три страни от ЕС регистрират увеличение на дълга си, а двадесет и четири - намаление. За периода дългът на България като съотношение към БВП спада с 1,8 п.п.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg