Омбудсманът Диана Ковачева алармира за множеството жалби от сдружения на собственици от различни райони на цялата страна, както и от кметове на общини, свързани с проблемите по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Тя е сезирала министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателите на парламентарните комисии - по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, изпълнителните директори на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ .

Удължават срока за кандидатстване за саниране

Недоволството е заради недопускане до участие в безвъзмездното саниране, въпреки изпълнените необходими изисквания, определени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Гражданите не са съгласни с оценките на предложения за изпълнение на инвестиция, които считат за несправедливи. Те изразяват съмнение за обективността на обследването за енергийната ефективност на кандидатстващите сгради, по отношение на което не се упражнява контрол. Възразяват остро и срещу констатирания дисбаланс в одобрените за саниране сгради в общините, в някои от които няма одобрена нито една сграда.

„Независимо от положените съществени усилия и вложените не малко финансови средства (които ще загубят при неучастие), за да изпълнят определените критерии, гражданите остават без достъп до безвъзмездно участие в процедурата“, пише омбудсманът.

От Камарата на енергийните одитори в България също изразяват съмнения за манипулиране на класирането и настояват за достъп до информация относно заповедта за назначаване на оценителната комисия, броя на оценителите и каква е тяхната компетентност, както и за достъп до докладите след приключването на оценителния процес.

Омбудсманът прилага и конкретни жалби от сдружения на собствениците на неодобрени за саниране сгради в градовете Стара Загора, Айтос, Свиленград, Шумен, Велико Търново, Пловдив, София, Сандански, Ловеч и др., в които хората поставят въпроси за оценяването, неясните критерии и липсата на достатъчно информация, затова искат обжалване и излагат конкретни мотиви за това. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg