Местни търговски компании търсят земя, за да построят собствени складове. Най-често целта им е да обединят складовите си пространства на едно място.

Логистичните компании и онлайн търговци продължават да са двигател за пазара на индустриални и логистични площи, показва проучване на Colliers  през второто полугодие на 2020 г.

Търсене на складове има и от компании, които продават мебели и стоки за дома, фармацевтични фирми и такива от производството. Тези сектори имат съществен принос към нетните усвоени площи за второто полугодие - 33,950 кв.м.. За цялата 2020 г. този показател достига до 57,500 кв.м.

Предлагането продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с малко над 2% и достигна 1,125,500 кв.м.

Промени в средните наемни нива на клас А и B складови площи с добра локация и изградена инфраструктура не се наблюдават. Те остават съответно между 4.7 - 5.2 евро за клас А и 2.7 евро на кв.м. на месец за клас B.

Кризата сви наемите в София

От анализа се вижда, че нови 105,000 кв.м. спекулативни площи са планирани да започнат да се строят през 2021 г.,

Търсенето на логистични крос-док площи под наем в близост до града от компаниите в сферата на електронната търговия и обслужващите ги куриерски компании ще продължи.

istock
istock

През 2021 г. ще наблюдаваме ефектът на пандемията върху бизнес моделите на търговските компании и потенциала им да развият алтернативни канали за търговия, като онлайн продажби, и респективно ефектът върху техните логистични нужди, аустсорсинг към специализирани логистични оператори, търсене на хладилни площи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg