Чужденци продължават да продават имоти, които са купили у нас, показват последните данни на БНБ. Основно от недвижимата си собственост се отървават руснаци.

Нетният поток от инвестиции на чужденци в недвижими имоти у нас за периода януари-август 2022 г. е отрицателен и възлиза на 19,3 млн. евро, като от тази сума 15,1 млн. евро е  отрицателният поток за Русия.

Сумата е три пъти по-голяма спрямо миналата година за същия период, когато преките инвестиции на чужденци в имоти у нас също са били отрицателни в размер на 6 млн. евро.

Общо нетният поток  на преките инвестиции в страната за януари – август 2022 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1,063 млрд. евро (1,3% от БВП 3 ), като намалява с 30,4 млн. евро (2,8%) спрямо този за януари – август 2021 г., когато е бил положителен поток от 1,094 млрд. евро.

Само за август тази година преките инвестиции възлизат на 138,6 млн. евро, при положителен поток от 35,1 млн. евро за август 2021 г.

Руснаците не искат имоти у нас

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 192,7 млн. евро за януари – август 2022 г. Той е по-голям с 441,5 млн. евро от този за януари – август 2021 г., който е отрицателен в размер на 248,8 млн. евро.

istock
istock

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – август 2022 г. са от Австрия (281,9 млн. евро), Белгия (125,7 млн. евро) и Италия (123,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (140 млн. евро) и Люксембург (103,9 млн. евро).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg