ри обсъждането на семейния бюджет, най-много българи се обръщат към членове на семейството си (64%), показват резултатите от проучване на компанията ПРОФИ КРЕДИТ в Чехия, Словакия, Полша и България.  По този показател, сънародниците ни се нареждат на трето място спрямо чехи (70%), словаци (67%) и поляци (57%). 

Българите (13%) по-често се обръщат към приятели за съвет в сравнение с чехите (12%), поляците (12%) и словаците (10%). Проучването разкрива, че финансовите консултанти се ползват с най-ниско доверие сред гражданите на всички страни – едва 3% от българите, 5% от поляците, 10% от чехите и 10% от словаците търсят професионалисти при проблеми с бюджета.

„Темата за бюджета на домакинството е сред чувствителните за всички анкетирани от четирите страни и резултатите показват, че те не са склонни да я обсъждат в широкия кръг на познатите си, а по-скоро с най-близките. Това е част от народопсихологията, но в съвременния свят нуждата от професионален съвет расте главоломно, особено по финансовите теми. Има нужда от инвестиции в повишаване на финансовата грамотност в тази посока“, сподели Ондржей Локвенц, глобален маркетинг директор на дружествата ПРОФИ КРЕДИТ в Европа.

Резултатите от проучването показват, че при нужда, 28% от българите взимат пари назаем от членове на семейството, 29% от свои приятели. 10% от българите биха се обърнали към небанкови финансови институции и това е най-високият показател сред четирите страни – Чехия (6%), Словакия (5%), Полша (7%). Към банкови институции се обръщат 33% от българите, което е най-ниският процент в сравнение с Полша (40%), Чехия (40%) и Словакия (42%).

Чехите са най-предпазливи, когато става въпрос за кредити – една трета от тях изобщо не биха прибегнали до заеми. В България 1/5 от хората твърдят, че никога не биха взели кредит, а други 10% нямат проблем с това.

Изследването показва още, че българските граждани имат най-малко познания как да проверяват своя кредитен статус – 49%, в сравнение с 59% в Чехия, 61% в Словакия и 72% в Полша.