Брутните кредити в банковата система нарастват с едва 0,7% или с 375 млн. лв. през третото тримесечие на 2012 г. до 53,6 млрд. лв. към 30 септември 2012 г., показват данни на БНБ.

„Това изменение е повлияно и от извършените продажби на кредити“, се казва в тримесечното издание „Банките в България“ на БНБ.

В документа не се споменава кредити на каква стойност са продадени. Банките имат практика да продават пакети от лоши кредити. След продажбата тези кредити не са в баланса им и така размерът на лошите и преструктурирани кредити намалява. Намалява и делът им в общия кредитен портфейл.

Именно такива продажби на лоши кредити вероятно са причината за различното качество на портфейла от потребителски кредити спрямо всички останали.

Делът на лошите и преструктурирани потребителски кредити намалява от 20,16% към ноември 2011 г. до 16,63% към октомври 2012 г.

В същото време делът на всички лоши и преструктурирани кредити се увеличава от 22,1% до 23,31%.

Рязкото подобрение в дела проблемните потребителски кредити може да се дължи само на продажбата на част от тези кредити или на отписването им като загуба.

В последните месеци размерът на лошите и преструктурирани кредити се запазва на нивото от 9,9 млрд. лв., а делът на малко над 23%.

Няма проблем тези размер и дял да бъдат намалени, просто банките трябва да продадат проблемните кредити.

От тримесечното нарастване на кредитния портфейл на банките с 375 млн. лв. се пада увеличение при корпоративните заеми е с 1,2%, или с 430 млн. лв., спад на жилищните ипотечни кредити с 0,1% и на потребителските заеми с 0,4%.