Под претекст за екологични цели банките масово вдигнаха таксите за получаване на извлечение по кредитна карта на хартиен носител.

Поредният трезор с такава промяна е Първа инвестиционна банка. От 1 април клиентите й, които искат месечното си извлечение на хартия, ще трябва да плащат за това 1 лев.

Информацията фигурира на сайта на банката, присъства и в настоящите извлечения, които се получават. Клиенти обаче се оплакаха, че е написана с дребен шрифт и е възможно да остане незабелязана. Така те могат да пропуснат да се откажат от хартиено извлечение до началото на април и да бъдат принудени да плащат таксата.

Банката дава възможност за отказ от хартиено извлечение и преминаване към електронно, регистрацията за което струва 0.10 лв.

Голяма част от другите банки също искат да спасяват природата чрез високи такси. Хартиено извлечение по сметка на клиент на Прокредит също струва левче. Толкова е и цената в СИБанк. Според тарифата на Пощенска банка, валидна от 08.02.2012 г., извлеченията на хартия по различните видове кредитни карти се получават срещу 2 лева.

Информация във връзка с предоставени платежни услуги от Райфайзен веднъж месечно клиентите й могат да получават без такса. Ако обаче искат такава повече от един път в месеца, трябва да платят 1 лв.

"Зелената" идея напоследък е изключително популярна сред банките. Те се надпреварват да призовават за спестяване на ресурси чрез ползване на електронните им услуги (получаване на извлечението по имейл например, което е безплатно).

Кампания "Зелена поща" има Уникредит Булбанк, ПИБ също се обявява за опазване на природата. Неотдавна и БАКБ изяви намерение да се превърне в екобанка чрез разработване на продукти и услуги за начинания, свързани с енергийна ефективност.

Вдигането на таксите обаче едва ли е с изцяло благородната идея за популяризиране на екологичните мерки. Свитото кредитиране кара трезорите да повишават стойностите на различни услуги, за да компенсират донякъде малките постъпления от лихви. През последните месеци няколко банки въведоха или вдигнаха такси - за теглене от банкомат, преводи, теглене и внасяне на пари на каса и по сметки. Първа инвестиционна банка например от февруари вече събира от клиентите си 0.10 лв. за теглене на пари от неин банкомат.

В края на миналата година пък Пощенска банка добави нова месечна такса за обслужване на разплащателна сметка по потребителски кредити, обезпечени с ипотека и жилищни кредити. Размерът й е 1.50 лв. В най-общия случай от повишенията са изключени таксите, свързани с обслужването на кредити.

Нa печалба

През 2011 г. постъпленията на банките от такси и комисионни са 875 млн. лв., което е с 30 млн. лв. повече, отколкото през 2010 г., показват данни на БНБ. 21 от общо 31 банки у нас са отбелязали ръст на тези приходи миналата година. Най-големи печалби от такси и комисиони логично отчитат най-големите трезори - УниКредит Булбанк и Банка ДСК, съответно със 173 млн. лв. и 112 млн. лева. Третото място заема ОББ с 89 млн. лв. Първа инвестиционна банка е класирана на четвърто място с 68 млн. лв., а с 10 млн. лв. по-малко на една позиция след нея се нарежда Райфайзен.