Депутатите одобриха мерки за затягане на контрола върху заемите, които банките отпускат на свързани лица.

Това се случва цели три години след фалита на КТБ, за която се твърди, че е източена именно чрез кредитиране на фирми, свързани с основния собственик Цветан Василев. 

Банките ще трябва да докладват пред БНБ всяка сделка с "вътрешни" хора. Освен това се разширява понятието "свързани лица", като то ще включва всеки, които притежава повече от 10% от акциите на банката, както и всеки, който упражнява контрол върху банката или акционери на банката, т.е. без да има формална собственост.

Освен съпрузи и деца като свързани лица вече ще се третират и половинките, с които акционерите живеят на съпружески начала. 

Банките ще бъдат длъжни да уведомяват БНБ и ако установят "наличие на негативно въздействие" от страна на акционерите, гласи проектът, одобрен в сряда на първо четене. 

В специална наредба БНБ ще опише точно как банките да докладват за сделките със свързани лица - не само отпуснати кредити, но и сделки за активи, договори за услуги, за лизинг и т.н. 

От БСП и ДПС предупредиха, че промените в Закона за кредитните институции носят риск да дадат прекалено голяма власт на подуправителите на БНБ и да намалят отговорността на управителния съвет на централната банка. Те ще внесат свои предложения преди второто четене на проекта.