През февруари 2022 г. основният лихвен процент (ОЛП) остава 0.00% и запазва нивото си спрямо януари. Индексът ЛЕОНИА Плюс през февруари  е минус 0,40 процента, а през януари 2022 г. не е наличен. Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от  минус 0,70 процента, съобщава Българската народна банка.

ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България. Месечните стойности са изчислени като средноаритметични от дневните стойности. Индексът не е наличен  в случаите, в които през отчетния период на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове.

Българите ударно теглят заеми за покупка на жилище

През февруари средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,04 процентни пункта (пр. п.) до 2,96 на сто, а по тези над 1 млн. евро -  с 0,01 пр. п. до 2,23 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите на фирмите в размер до 1 млн. евро, договорени в евро, остава непроменен на ниво от 2,24 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро намалява с 0,03 пр. п. до 2,36 на сто. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта на бизнеса в левове се понижава с 0,02 пр. п. до 2,36 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,03 пр. п. до 1,80 на сто. 

Istock
Istock

През февруари средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.,59 пр. п. до 7,77 на сто, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити пада с 0,61 пр. п. до 8,21 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0,02 пр. п. до 2,60 на сто, а ГПР по тези кредити – с 0,04 пр. п. до 2,84 на сто.

През февруари 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата спада с 0,10 пр. п. до 14,75 на сто, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0,04 пр. п. до 20,48 на сто. 

БНБ: Има риск домакинствата да не могат да обслужват кредитите си

През февруари 2022 г. в сравнение с януари 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове на бизнеса се повишава с 0,08 пр. п. до  минус 0,32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,03 пр. п. до  минус 0,01%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от  нула процента (0.00 на сто).

През  миналия месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата намалява с 0,01 пр. п. до 0,08 на сто, а по тези в евро – с 0,02 пр. п. до 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро  на домакинствата остават на нива от нула процента. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0,14 на сто и 0,19 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg