Омбудсманът Мая Манолова свиква форум за проблемите на ползвателите на бързи кредити. 

Повод за кръглата маса са десетки жалби на граждани и сигнали от неправителствени организации и адвокати. В тях се алармира за наличие на неравноправни клаузи в договорите на фирми за бързи кредити, с които пряко се нарушават правата на потребителите. 

За БНР един от участниицте на форума адвокат Димитър Деков от Сдружението за правна помощ на потребителите каза:

„За съжаление, няма паритет на интересите. Практиките, които са в този сектор, са неприемливи. Много дълго време се опитваме да поставим този въпрос на обществено обсъждане, водим и дела, с който се опитваме по съдебен път да отстраним въпросните дефекти“

В предаването "Преди всички" по "Хоризонт" той подчерта, че законовото ограничение от 2014 година за 50% ГПР - годишен процент на разходите, не е сработило и в момента „близо 100% от кредитите, които се отпускат, са с Годишен процент на разходите между 100 и 150 процента“

„Въпреки че променихме закона, почти всички кредити, които се дават, не спазват закона. На Комисията за защита на потребителите не ѝ е дадено правомощие чрез административна мярка да разпореди на съответната небанкова финансова институция да спазва закона или да я накаже за неравноправните клаузи", допълни Деков

„Браним се основно чрез искове през Съдебната система“, обобщи той и изтъкна нуждата от административен механизъм.

Модерният механизъм - колективните искове, се бавят обикновено с години, а през времето, в което исковете вървят, практиките „необезпокоявано си продължават“, допълни той.

Преди дни съдия от Софийския районен съд казва, че най-остър е проблемът при заповедното производство. Според Деков основна причината е, че и този вид производства са едностранни, а съдът не проверява дали кредиторът правилно твърди, че има да взима нещо от длъжника.

„Когато кредиторът злоупотребява с правата си и прекалено много натиска своя длъжник, тази процедура му дава възможност той прекалено лесно, прекалено много да натиска“.

В банковото кредитиране пък има проблем с променените лихви без потребителите въобще да знаят. Рискът е, че банковите заеми са дългосрочни и потребителите може да загубят правата си върху парите, които неправомерно са им взети.