Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отпуска заем в размер на 20 млн. евро на Райфайзен Лизинг България, част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл, за
финансиране на малки и средни предприятия, се посочва в съобщение от банковите институции.

Със средствата от кредитната линия ще бъде предоставяно лизингово финансиране на местни компании за капиталови инвестиции, включващи закупуване на оборудване, лекотоварни автомобили, камиони и ремаркета, както и на леки автомобили за търговски цели.  

Лизингът е важен източник за финансиране на инвестициите на малките и средни предприятия в България в дълготрайни активи. Местният лизингов пазар бе засегнат значително от световната финансово-икономическа криза, което доведе до остър спад на обема на новоотпуснатото лизингово финансиране през последните няколко години, посочват от Райфайзен банк. 

Настоящата кредитна линия е третата поред, която ЕБВР отпуска на Райфайзен Лизинг България и с нея общият обем на финансирането, предоставено от ЕБВР на компанията, достига 40 млн. евро.

Малките и средни предприятия играят жизненоважна роля в българската икономика и този проект ще допринесе за разширяването и допълнителното развитие на сектора, посочва Даниел Берг, директор на ЕБВР за България. 

От началото на дейността си в България ЕБВР е вложила над 2.4 млрд. евро в различни сектори на икономиката, като по този начин е допринесла за мобилизирането на допълнителни инвестиции от други източници на стойност от над 5 млрд. евро, отчитат от банката.