ЕК отчете прекомерни дисбаланси в икономиката на България, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър в годишния си доклад за икономическата и социалната ситуация в държавите членки от Европейския съюз. В доклада се подчертава финансова стабилност на банковия сектор през 2016 година.

Според Брюксел все още са нужни действия за отстраняване на някои слабости в икономиката ни, като пречките при процедурите за несъстоятелност, лошите кредити и висока задлъжнялост на фирмите.

Сред държавните предприятия с най-големи дългове са тези в енергетиката. За пример се дава АЕЦ “Белене”, заради която страната плати неустойка на Русия от над 601 милиона евро, или 1,3% от БВП.

Отвън отчитат, че пазарът на труда у нас се подобрява, но равнището на заетостта продължава да е слабо, а дългосрочната безработица – висока. Сенчестата икономика и недекларираният труд остават големи.

Припомня се лошата интеграция на ромите. Повтаря се проблемът със застаряващото население и напускането на млади трудоспособни българи в посока развитите държави. Повтаря се и проблемът с корупцията и недоверието към правосъдната система, което спъва инвестициите.

Докладът ще бъде обсъден с правителството, от което се очаква национална програма за реформи, съгласувана с общините и социалните партньори. През пролетта се очаква комисията да отправи конкретен списък с препоръки към България за решаване на икономическите проблеми.

Миналогодишните препоръки са почти неизпълнени, става ясно от доклада. За подобряване на реформите са помогнали задължителните условия за усвояване на еврофондовете, както и плана “Юнкер” за инвестиции.

От безвъзмездните пари по програми сме усвоили 33% от общия бюджет до 2020 г., пише още в доклада на ЕК.

Вижте още: 

Продажбата на банки в България е неизбежна 

Отличиха най-добрите банки за 2016 г. 

6 банки свалиха лихви по депозити