Над 500 сайта, предлагащи потребителски кредити, провериха европейските контролни органи, за да се установи дали гражданите на общността получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите, преди да подпишат договор.

Хайката е направена в 27-те страни-членки на общността, Норвегия, и Исландия. В рамките на тази мащабна операция е проверено по-специално дали потребителите по-лесно разбират и сравняват кредитните оферти.

Липсваща информация в рекламата на потребителски кредити, липса на ключова информация относно офертата и подвеждащо представяне на разходите са трите най-големи проблема, установени от Брюксел.

През следващите няколко седмици и месеци националните органи ще се свържат със стопанските оператори и от тях ще бъде изискано да представят разяснения или да извършат корекции на своите уебсайтове. Ако това не бъде изпълнено, в зависимост от приложимото национално законодателство, може да бъде започнато съдебно производство, водещо до налагане на глоби или дори закриване на уебсайтовете.