Новият ипотечен кредит на Първа инвестиционна банка е без такса за предсрочно погасяване. Кредитът се предоставя с равни погасителни вноски и ипотечен овърдрафт до 5 години, в зависимост от нуждите на клиентите.

Ако кредитът е за купуване на жилище може да се ползва и гратисен период до 36 месеца, в рамките на който се плаща само дължимата лихва, без да се връща главница.

Преимуществата не спират дотук Fibank предлага и възможност за фиксирана лихва за първите 3 години от кредита.